Pages2

Tuesday, April 19, 2011

Taklimat Semester Khas daripada Dekan kepada Pelajar-Pelajar FKE UTeM 2011

Merujuk di sini.

Perubahan struktur kurikulum di FKE dan kehendak semasa memerlukan setiap pelajar yang menuntut di FKE, UTeM khususnya memahami beberapa keperluan dan perubahan. Bagi melayakkan setiap pelajar menjalani dan seterusnya menyelesaikan pengajian.

Taklimat Semester Khas telah di sampaikan oleh DEKAN FKE pada 18/04/2011 kepada pelajar-pelajar FKE. Pelajar terlibat adalah seperti berikut;

a. Pelajar Tahun 2 - Amalan Kejuruteraan
b. Pelajar Tahun 3 - Latihan Industri
c. Pelajar Tahun 2, 3, 4 - UG / UM mata pelajaran - 8 minggu
d. Pelajar Tahun 4 (BEKM) - Mata Pelajaran Termodinamik & Pengaliran Haba + Pneumatik & Hidraulik - 14 minggu
e. Pelajar Tahun 4 - Mata Pelajaran 1st Time - 14 minggu

Dapatkan slides taklimat. Di sini.

No comments:

Post a Comment