Pages2

Sunday, April 3, 2011

Penggunaan e-learning pada SEM 2 Sesi 2010/2011 oleh Staff Akademik di FKE UTeM


Laporan pada : 31 MAC 2011


Ulasan :
1. Hanya melibatkan pensyarah dan JP FKE (Tidak termasuk Tutor dan staff sambilan) yang mengajar subjek pada SEM 2 Sesi 2010/2011 di FKE, UTeM sahaja.

2. Skop analisis adalah berdasarkan bilangan capaian oleh setiap staff terlibat sejak di daftarkan dalam sistem e-learning untuk menunjukkan tahap keaktifan penggunaan.

3. Kekerapan capaian ke dalam sistem menjadi ukuran keaktifan staff terlibat dengan sistem e-learning. Ia tiada kaitan dengan ukuran penggunaan setiap module di dalam sistem e-learning tersebut oleh setiap staff. Umumnya, dengan login di bawah 10 kali, admin mengkategorikan staff tersebut pernah menggunakan sistem e-learning, tetapi tidak secara aktif ataupun berkala pada sepanjang semester. 11 hingga 50 kali login, admin mengkategorikan sebagai pengguna yang aktif dan melebihi daripada 50 kali, adalah pengguna yang sangat aktif. 20.5% staff TIDAK SEKALI pun login dalam sistem sejak di daftarkan pada semester lepas. 50.6% menggunakan e-learning.

4. Analisis dilakukan terhadap setiap staff. Sistem LMS Claroline tiada menyediakan kemudahan analisis berdasarkan class staff atau pelajar. Ia merumitkan dan lambat.

No comments:

Post a Comment