Pages2

Sunday, August 5, 2012

Part I and II : AutoCAD in FTK UTeM BTKR and BTKK

 Part I : To create a basic 2D drawing in AutoCAD.

Topics Include:

•         Understanding the AutoCAD workspace and user interface
•         Using basic drawing, editing, and viewing tools
•         Organizing drawing objects on layers
•         inserting reusable symbols (blocks)
•         Preparing a layout to be plotted
•         Adding text, hatching, and dimensions

Part II :More sophisticated techniques to create a basic 2D drawing in AutoCAD

Topics Include:


• Using more advanced editing and construction techniques
• Adding parametric constraints to objects
• Creating local and global blocks
• Setting up layers, styles, and templates
• Learning advanced plotting and publishing options

Part III : AutoCAD 2012 3D Drawing & Modeling

AutoCAD 3D Drawing and Modeling introduces students who are proficient with the 2D commands in the AutoCAD® software to the concepts and methods of 3D modeling. The training guide provides a thorough grounding in the fundamentals of 3D and explores the main features of the advanced 3D Modeling workspace in the AutoCAD software.

Topics include:

  •     3D viewing techniques
  •     Working with simple and composite solids
  •     Creating complex solids and surfaces
  •     Modifying objects in 3D space
  •     Editing solids
  •     Creating sections, camera perspectives, and animations
  •     Converting 3D objects
  •     Setting up a rendering with materials and lights
  •     Creating 2D drawings from 3D models
  •     Working with the User Coordinate System

Prerequisites:
Sudents need to have a good working skill level in the AutoCAD software.

Overview AutoCAD

Overview AutoCAD
3. http://students.autodesk.com/ - free software for all - 3 years - get serial and cd key
4. https://www.autocadws.com/ - Web and Mobile Application for AutoCAD
The AutoCAD WS mobile and cloud application for AutoCAD software lets you view, edit, and share DWG drawings through a web browser or mobile device. Now you have the freedom to work anywhere and with anyone.

Wednesday, August 1, 2012

Pelajar FTK UTeM Cipta Kejayaan


Rangkul 4 Pingat Di NRIC 2012
Pelajar FTK UTeM Cipta Kejayaan

Melaka Hari Ini
28.07.12

 Penyelidik catat kejayaan di Pertandingan Novel Research and Innovation 2012
Inovasi UTeM raih empat pingat
Utusan Malaysia
01.08.12


-

Friday, July 27, 2012

Borang-borang Pentadbiran yang biasa digunakan
Untuk makluman semua, Borang-borang Pentadbiran yang biasa digunakan seperti  berikut:

BORANG ASAS

1. BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KOMPUTER - Staf yang baru lapor diri akan dibekalkan dengan borang ini.  Setelah lengkap diisi perlu dimajukan kepada Unit Pentadbiran FTK, Encik Fadzly bin Nordin untuk diproses.

2. BORANG LAPORAN KEROSAKAN - Staf perlu mengisi borang ini sekiranya terdapat kerosakan di sekeliling bilik masing-masing dan maklumkan kepada Unit pentadbiran sekiranya terdapat kerosakan di luar kawasan bilik staf. Borang ini perlu dibuat salinan untuk simpanan masing-masing sebelum borang yang asal dimasukkan ke dalam pigeon hole yang telah disediakan yang ditempatkan di kawasan pigeon hole staf. Pigeon hole untuk borang kerosakan bernombor 43. Borang ini akan dikutip oleh PAP, Encik Ahmad Fitri bin Adam untuk diproses.

3.BORANG TEMPAHAN BUSINESS CARD - Setelah diisi, pemohon perlu mendapatkan tandatangan Dekan sebelum dimajukan sendiri kepada Pejabat Pendaftar (Encik Rahim bin Sulaiman, BPO).

4. BORANG TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN KLINIK - Bagi staf baru buat kali pertama untuk claim perlu sertakan bersama-sama surat arahan penempatan di FTK dan surat terima kerja di UTeM. Untuk claim kedua dan seterusnya, staf hanya perlu lampirkan resit bersama-sama borang ini sahaja. Borang ini perlu dihantar sendiri kepada Pejabat Pendaftar (Puan Azurah binti Ahmad, BPO) selepas borang ini ditandatangani oleh Dekan.   

5. BORANG TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN PERGIGIAN - Prosesnya sama dengan nombor 4, tetapi claim hanya layak untuk RM 300 setahun dan resit claim tidak boleh melebihi RM 150.

6. BORANG PERMOHONAN CENDERAMATA - Perlu dilengkapkan dan dimajukan sendiri kepada Pejabat Canselori (Puan Yang Sarinah binti Mohd Talib, PPKK). Sekiranya staf memerlukan cenderamata FTK, staf perlu mengisi BORANG PERMOHONAN BARANG CENDERAMATA FTK SESI 2/2012 dan perlu dimajukan borang ini kepada Unit Kewangan FTK, Puan Haslina binti Abu.


BORANG KEDATANGAN

1. BORANG PENJELASAN KEHADIRAN - Staf yang hadir lewat / balik awal / tidak merekodkan kehadiran, perlu mengisi borang ini pada hari yang sama atau sehari selepas kejadian. Borang ini perlu dimajukan kepada Unit Pentadbiran FTK, Puan Laila Zahidah binti A. Rahman untuk dikemaskini selepas borang tersebut ditandatangani oleh Ketua Jabatan/Ketua Unit.

2. BORANG PENGESAHAN SIJIL CUTI SAKIT - Sijil Cuti Sakit perlu dilekatkan pada Borang yang disediakan dan perlu ditandatangani oleh Ketua Jabatan/Ketua Unit sebelum dimajukan kepada Unit Pentadbiran, Encik Fadzly bin Nordin.

3. BORANG PERMOHONAN KELUAR PEJABAT -  Staf yang memohon untuk keluar pejabat semasa waktu bekerja perlu mengisi borang ini. Hanya layak untuk memohon 2 jam pelepasan dan dihadkan kepada 2 kali sebulan berganung kepada pertimbangan Ketua Jabatan/Ketua Unit. Staf yang telah diluluskan permohonannya, wajib scan masa keluar dari pejabat untuk tujuan rekod kehadiran (sekiranya pelepasan di waktu pagi, wajib scan masa hadir ke pejabat). Borang ini perlu dimajukan kepada Unit Pentadbiran FTK, Puan Laila Zahidah binti A. Rahman untuk dikemaskini. 

4. BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD (CTR) - Cuti ini hanya layak dimohon atas sebab-sebab tertentu (mohon rujuk borang tersebut). Untuk staf kontrak tidak layak untuk memohon cuti ini. Bagi staf kontrak yang mengikuti terlibat dengan sukan / aktiviti-aktiviti berkaitan, hanya perlu mengisi Borang Penjelasan Kehadiran dan dilampirkan bersama-sama surat yang berkaitan.

5. BORANG PERGERAKAN STAF - Borang ini perlu diisi oleh staf yang pergi kursus / taklimat / seminar / arahan bertugas semasa waktu pejabat dan yang berkaitan di luar kawasan UTeM sahaja. Sekiranya kursus / taklimat / seminar / arahan bertugas semasa waktu pejabat dalam kawasan UTeM, staf tidak perlu mengisi borang ini.

**Kepada staf yang EL (Cuti Kecemasan) perlu memaklumkan kepada Unit Pentadbiran,Encik Fadzly bin Nordin pada tarikh berkenaan. Staf boleh memohon Cuti Rehat sebelum pukul 12:00 malam. Tetapi dinasihatkan supaya  permohonan Cuti Rehat dibuat lebih awal.

 **Kepada staf yang ingin membatalkan cuti, staf tersebut perlu membuat surat sebab pembatalan dan dimajukan kepada Unit Pentadbiran FTK, Puan Laila Zahidah binti A. Rahman untuk dikemaskini tetapi Dalam Surat Permohonan Pembatalan Cuti  staf perlu address kepada Puan Norma Hayati binti Hashim,BPSM untuk semakan pihak beliau.


BORANG TEMPAHAN

1. BORANG TEMPAHAN KENDERAAN FTK (innova) - Staf dimestikan membuat tempahan kenderaan menerusi online kepada Unit Pembangunan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh kenderaan hendak digunakan. Sekiranya permohonan ditolak, staf layak membuat permohonan untuk kenderaan FTK. Kenderaan FTK hanya boleh digunakan sekiranya permohonan online ditolak, staf yang hendak menggunakan kenderaan hendaklah melebihi 3 orang, pemandu kenderaan ini terdiri daripada staf yang akan menggunakan kenderaan ini (bukan PAP ye). Borang permohonan ini perlu dilampirkan bersama-sama permohonan ditolak menerusi email dan surat arahan bertugas.

2. BORANG TEMPAHAN RUANG - Staf yang hendak membuat kelas ganti, seminar dll perlu mengisi borang ini dalam 3 salinan (mohon rujuk borang tersebut). Bagi tempahan ruang yang berkaitan dengan akademik (kelas ganti), staf perlu mendapatkan tandatangan KPP, Encik Azhar bin Mohd Salleh dan salinan perlu dihantar kepada PT/PO Akademik, Puan Noor Hafiza binti Othman. Bagi tempahan ruang selain daripada akademik (seminar/bengkel/dll), staf perlu mendapatkan tandatangan daripada Unit Pentadbiran, Puan Laila Zahidah binti A. Rahman dan salinan perlu dihantar kepada PT/PO Pentadbiran, Encik Fadzly bin Nordin.   

3.  BORANG TEMPAHAN RUANG, PERALATAN DAN MAKANAN - Borang ini khas untuk tempahan ruang bilik mesyuarat FTK (BM1/BM2/BM3/BM4). Borang ini hendaklah dilengkapkan dan disertakan bersama-sama surat panggilan mesyuarat atau surat/email yang berkaitan dan dimajukan kepada Unit Pentadbiran, Encik Fadzly bin Nordin. Suka diingatkan, tempahan peralatan (LCD/komputer riba/dll) adalah tanggungjawab pemohon. Pemohon perlu mengambil peralatan tersebut daripada Unit Kewangan dan memasangnya sendiri serta perlu dikembalikan semula kepada Unit Kewangan dalam keadaan yang baik dan mencukupi. Kebersihan dan susun atur kerusi dalam bilik mesyuarat yang digunakan adalah di bawah tanggungjawab pemohon.   


BORANG PERMOHONAN LAWATAN LUAR NEGERI/NEGARA

1. BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG - Staf perlu mengisi borang pada Bahagian A dan Bahagian B (mohon rujuk borang tersebut). Borang permohonan hendaklah dibuat 2 salinan. Borang yang telah diisi perlu dimajukan kepada Unit Pentadbiran, Encik Fadzly bin Nordin untuk diproses.

**Borang-borang lain yang jarang digunakan yang berkaitan dengan lawatan luar negeri/negara boleh rujuk kepada Unit Pentadbiran. 

BORANG CPD

1. BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN - Staf perlu melengkapkan borang ini dan dihantar sendiri kepada Encik Sahhizam bin Maamin,BPSM selepas borang ini disahkan oleh Pegawai Penilai Pertama (PPP). Mata CPD akan dikemaskini oleh Penganjur selepas borang ini dihantar.

2. BORANG PENGESAHAN MATA CPD:
a) Borang Lawatan Rasmi/Penggiliran Kerja/Peminjaman
b) Borang Perkongsian Idea Bersama Mentor/Sesi Bersama Kaunselor
c) Borang Pengesahan Mata CPD Inovatif & Kreatif
d) Borang Tuntutan Mata CPD Sesi Pembentangan
e) Borang Pengesahan Mata CPD Bengkel Kerja
f) Borang Permohonan Mata CPD oleh Penganjur
g) Borang Permohonan Mata CPD oleh Individu
**Untuk borang a hingga borang e, staf perlu mendapatkan perakuan daripada PPP/Ketua PTj. Untuk borang f dan borang g, staf perlu mendapatkan Pengesahan daripada Pegawai Latihan PTj, Puan Laila Zahidah binti A. Rahman. Semua borang Pengesahan Mata CPD yang telah lengkap perlu dimajukan kepada Pegawai Latihan PTj untuk tindakan selanjutnya.


**Untuk makluman, staf perlu membayar denda sebanyak RM 2 sekiranya pinjaman kunci Pigeon Hole dan Bilik Pensyarah/Jurutera Pengajar melebihi 3 kali pinjaman. wang tersebut akan disalurkan kepada tabung PEKERTI.

Sekian. Terima kasih.Hanya menjalankan tugas,
LAILA ZAHIDAH BINTI A.RAHMAN
PENOLONG PENDAFTAR
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA, MELAKA

Facebook FTK

Untitled Document

 

Rujukan Perakuan Akreditasi Sementara daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi SEMUA kursus di FTK, UTeM

MQA_News

Semua Program Pengajian di Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah diberi Perakuan Akreditasi Sementara daripada Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA). Senarai program tersebut adalah seperti di bawah.

Bil & UPU Code
Program
Tempoh
01
CY31
Surat Perakuan : (MQA/PA 0695) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
02

CY32
Surat Perakuan : (MQA/PA 0696) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
03
CY41
Surat Perakuan : (MQA/PA 0697) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
04

CY42
Surat Perakuan : (MQA/PA 0699) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
05
CY81
Surat Perakuan : (MQA/PA 0698) pdf
01/09/2011 – 31/08/2015
06
CY51
Surat Perakuan : (MQA/PA 0692) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
07
CY52
Surat Perakuan : (MQA/PA 0693) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
08
CY53
Surat Perakuan : (MQA/PA 0694) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
09
CY91
Surat Perakuan : (MQA/PA 0700) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
10
CY92
Surat Perakuan : (MQA/PA 0701) pdf
18/06/2012 – 31/05/2015
 

Thursday, July 19, 2012

Kod Program Bermula 2012-2013 FTK UTeM
No
Programme Name
Short Code
1
Bachelor's Degree in Electrical Engineering Technology (Industrial Power) with Honours
BTKK
2
Bachelor's Degree in Electrical Engineering Technology (Industrial Automation & Robotics) with Honours
BTKR
3
Bachelor's Degree in Electronics Engineering Technology (Telecommunications) with Honours
BTKT
4
Bachelor's Degree in Electronics Engineering Technology (Industrial Electronics) with Honours
BTKE
5
Bachelor's Degree in Computer Engineering Technology (Computer Systems) with Honours
BTKC
6
Bachelor's Degree in Mechanical Engineering Technology (Automotive Technology) with Honours
BTKA
7
Bachelor's Degree in Mechanical Engineering Technology (Refrigeration and Air-Conditioning Systems) with Honours
BTKH
8
Bachelor's Degree in Mechanical Engineering Technology (Maintenance Technology) with Honours
BTKM
9
Bachelor's Degree in Manufacturing Engineering Technology (Process and Technology) with Honours
BTKP
10
Bachelor's Degree in Manufacturing Engineering Technology (Product Design) with Honours
BTKD

Kod Rujukan Bermula  Sesi 2012/2013. 

B - Bachelor's Degree
TK - Mewakili Teknologi Kejuruteraan

Wednesday, July 18, 2012

Majlis Perasmian Hari Terbuka Cadangan Penubuhan Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)


_DSC6300
KUALA LUMPUR (21 Mac 2012) – YB Datuk Fadillah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada hari ini telah menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Terbuka Cadangan Penubuhan Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) di Dewan Tun Dr. Ismail, Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur.
Dalam ucapannya, YB Timbalan Menteri memaklumkan tujuan diadakan hari terbuka ini adalah untuk mendapatkan maklumbalas sama ada pandangan, cadangan mahupun kritikan daripada stakeholders dan orang awam mengenai cadangan penubuhan MBOT. Di samping itu, hari terbuka ini juga bertujuan untuk memberi peluang kepada Kementerian sebagai penganjur untuk memberi penerangan serta penjelasan terhadap hasrat dan cadangan murni bagi penubuhan MBOT.

Cadangan penubuhan MBOT adalah sebagai mengiktiraf dan memperkasa teknologis dan juruteknik sebagai satu profesion ikhtisas di Malaysia. Penubuhan MBOT akan dilaksanakan melalui penggubalan Rang Undang-Undang (RUU) Teknologis dan Juruteknik 2012 yang akan memberi kuasa kepada MBOT bagi pendaftaran dan pengiktirafan teknologis dan juruteknik serta bagi maksud yang berkaitan dengannya.

“MOSTI bersama rakan kementerian berkaitan sedang menggubal satu Rang Undang-Undang Teknologis dan Juruteknik 2012 khusus bagi penubuhan dan pelaksanaan MBOT. MBOT akan ditubuhkan sebagai sebuah badan ikhtisas di bawah akta yang dicadangkan. Penubuhannya sebagai satu badan ikhtisas adalah selaras dengan badan profesional lain di Malaysia seperti Lembaga Jurutera Malaysia (BEM), Lembaga Arkitek Malaysia (BOA) dan Lembaga Jurukur Malaysia (BQSM)” kata YB Timbalan Menteri lagi.

YB Timbalan Menteri melalui ucapannya turut percaya melalui penubuhan MBOT, bilangan tenaga kerja teknikal, teknologi dan mahir di Malaysia akan dapat dipertingkatkan. Ini sekaligus akan meningkatkan jumlah tenaga kerja tersebut yang diperlukan oleh negara bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi. Justeru, penubuhan MBOT yang mampu menambah bilangan teknologis dan juruteknik yang dihasilkan di negara ini adalah penting dan signifikan dalam menjayakan misi nasional.

Dari segi fungsinya, MBOT akan bertanggungjawab untuk mendaftarkan teknologis graduan (graduate technologist) dan juruteknik berkelayakan (qualified technician) serta memberi pengiktirafan kepada teknologis profesional (profesional technologist) dan juruteknik bertauliah (certified technician). MBOT juga akan mengawal selia etika serta profesionalisme teknologis dan juruteknik yang berdaftar. Selain itu, MBOT akan mempromosikan pendidikan dan latihan profesional dalam bidang berkaitan.

Melalui penubuhan MBOT juga, YB Timbalan Menteri percaya lebih banyak institusi pendidikan akan menawarkan program berbentuk teknologi dan teknikal.

Hari Terbuka MBOT turut dijayakan dengan usahasama Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian, Pengajian Tinggi Malaysia dan Kementerian Sumber Manusia.

Selepas upacara perasmian, sesi soal jawab di antara tetamu yang hadir bersama ahli-ahli panel turut diadakan. Ahli-ahli panel yang terlibat ialah Encik Kamel bin Mohamad (Setiausaha Bahagian Kanan Perancangan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi), Dr. Pang Chau Leong (Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia), Dr. Abdul Rahman Ayub (Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia), Encik Sakib Kusmi (Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri), Prof. Dr. Zarida Hambali (Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia), Mejar (K) Haji Md. Nor Yusof (Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik, Kemenetrian Pengajian Tinggi Malaysia) dan YBhg. Dato’ Dr. Abdul Hakim Juri (Presiden Universiti Kuala Lumpur).

Pameran MBOT turut diadakan sepanjang hari bagi menghebahkan kepada orang awam mengenai cadangan penubuhan MBOT di samping memberi peluang kepada orang ramai untuk bertukar fikiran dan berkongsi pandangan serta cadangan bersama pihak urus setia yang terlibat.

Washington Accord, Sydney Accord and Dublin Accord
Agreements covering tertiary qualifications in engineering

There are three agreements covering mutual recognition in respect of tertiary-level qualifications in engineering:

The Washington Accord signed in 1989 was the first - it recognises substantial equivalence in the accreditation of qualifications in professional engineering, normally of four years duration.
The Sydney Accord commenced in 2001 and recognises substantial equivalence in the accreditation of qualifications in engineering technology, normally of three years duration.
The Dublin Accord is an agreement for substantial equivalence in the accreditation of tertiary qualifications in technician engineering, normally of two years duration. It commenced in 2002.

Sunday, July 15, 2012

STATUS KEPUTUSAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)


SIDANG MEDIA
OLEH
YBHG. DATO’ PROF. DR. RUJHAN BIN MUSTAFA
KETUA PENGARAH
JABATAN PENGAJIAN TINGGI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
MENGENAI STATUS KEPUTUSAN
PERMOHONAN KEMASUKAN
KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)
BAGI PROGRAM PENGAJIAN
LEPASAN STPM/MATRIKULASI/ASASI
(IJAZAH PERTAMA)
SESI AKADEMIK 2012/2013

1. Sukacita dimaklumkan bahawa dasar pengambilan dan
pemilihan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian
Lepasan STPM/Matrikulasi/Asasi (Ijazah Pertama) adalah
berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90%
markah akademik dan 10% markah kokurikulum dalam
menentukan nilai merit seseorang calon. Prinsip meritokrasi
yang dilaksanakan tanpa mengira agama, bangsa, keturunan,
negeri, tempat tinggal dan sebagainya.
2. Mulai tahun ini, semua IPTA berstatus Universiti
Penyelidikan (RU) iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM),
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Sains
Malaysia (USM) diberi autonomi mengenai pengurusan
kemasukan pelajar ke IPTA berkenaan. Calon diberi peluang
memilih program pengajian di RU dan; atau 15 IPTA lain mengikut
minat, cita-cita dan kecenderungan calon.
3. Kejayaan calon untuk memperoleh tempat bergantung
kepada susunan merit dan pemilihan program pengajian di IPTA
yang dimohon. Jika merit mereka tidak begitu tinggi dan
memohon program pengajian kompetitif, berkemungkinan besar
mereka tidak terpilih untuk ditawarkan program pengajian pilihan
calon. Begitu juga jika mereka memohon hanya di IPTA yang
popular, mereka juga mungkin akan menghadapi persaingan yang
tinggi dan akhirnya tidak mendapat apa-apa tawaran daripada
IPTA berkenaan.
4. KPT amat prihatin dengan calon yang memperoleh merit
yang tinggi tetapi tidak mendapat tawaran di mana-mana IPTA.
Calon berkaitan berpeluang menerima tawaran mengikut tiga (3)
bidang pilihan calon semasa mengemukakan permohonan.
Tawaran tersebut tertakluk kepada kekosongan tempat di IPTA
dan penyataan setuju terima calon untuk menerima tawaran di luar
pilihan program pengajian mereka.
5. Sejumlah 63,467 calon Lepasan STPM/Matrikulasi/Asasi
telah mengemukakan permohonan pada sesi ini. Ia menunjukkan
penurunan 1.9% berbanding sesi lepas. Seramai 27,289 (43.0%)
calon memohon adalah terdiri daripada aliran Sains dan 36,178
(57.0%) adalah terdiri daripada aliran Sastera. Sementara itu,
sejumlah 21,336 (33.6%) calon adalah lelaki dan 42,131 (66.4%)
calon adalah perempuan.
6. Berdasarkan permohonan, seramai 52,430 (82.6%) adalah
calon yang layak dan melepasi Syarat Am Universiti serta Syarat
Khas Program Pengajian. Ia juga menunjukkan penurunan 1.5%
berbanding sesi yang lepas.
7. Berdasarkan calon yang layak pula, seramai 25,213 (48.1%)
adalah calon Aliran Sains dan 27,217 (51.9%) adalah calon Aliran
Sastera.
8. Sejumlah 17,481 (33.3%) daripada calon yang layak adalah
lelaki manakala 34,949 (66.7%) calon adalah perempuan.
9. Sejumlah 38,549 (73.5%) daripada calon yang layak telah
berjaya mendapat tawaran di 20 IPTA.
10. Berdasarkan 38,549 jumlah calon jaya tersebut, 21,959
(57.0%) adalah daripada aliran Sains dan 16,590 (43.0%) adalah
daripada aliran Sastera.
11. Sejumlah 13,177 (34.2%) daripada calon jaya tersebut
adalah lelaki manakala 25,372 (65.8%) adalah perempuan.
12. Prestasi calon berjaya berbanding calon layak mengikut
kaum menunjukkan bahawa 27,455 (70.2%) adalah Bumiputera,
8,986 (86.4%) kaum Cina, 1,384 (72.8%) adalah kaum India dan
724 (69.8%) adalah lain-lain kaum.
13. Sementara itu, prestasi calon jaya dalam beberapa program
pengajian kompetitif adalah seperti berikut:-
14. Selaras dengan dasar kerajaan bagi merealisasikan Bidang
Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA) iaitu meningkatkan
akses dan ekuiti dalam pendidikan pengajian tinggi, KPT amat
prihatin dan komited terhadap golongan masyarakat socially
disadvantage seperti Orang Asli dan Orang Kelainan Upaya
(OKU).
15. Selain itu, bagi memperkasakan sukan di IPTA, KPT juga
menyelaras agar atlet yang beraksi di peringkat negara dan
antarabangsa diberi peluang menceburi sukan pilihan di Pusat
Kecemerlangan Sukan dan Pusat Sukan Tumpuan IPTA yang
KAUM
BIDANG
BUMI CINA INDIA LAINLAIN
JUMLAH
PERUBATAN 512
(58.5%)
254
(29.0%)
99
(11.3%)
10
(1.14%) 875
PERGIGIAN 113
(66.5%)
51
(30.0%)
6
(3.5%)
0
(0.0%) 170
FARMASI 183
(62.0%)
104
(35.3%)
7
(2.4%)
1
(0.3%) 295
UNDANGUNDANG
199
(56.2%)
126
(35.6%)
25
(7.1%)
4
(1.1%) 354
KEJURUTERAAN
KIMIA
462
(69.4%)
157
(23.6%)
33
(4.9%)
14
(2.1%) 666
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL
845
(78.9%)
184
(17.1%)
24
(2.2%)
18
(1.7%) 1,071
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK &
ELEKTRONIK
693
(75.4%)
193
(21.0%)
23
(2.5%)
10
(1.1%) 919
PERAKAUNAN 518
(64.4%)
233
(29.0%)
35
(4.4%)
18
(2.2%) 804
5
ditetapkan. Ini adalah usaha kerajaan bagi melahirkan graduan
holistik yang mampu merealisasikan agenda dan wawasan
nasional.
16. Pencapaian golongan tersebut bagi Sesi Akademik
2012/2013 adalah seperti berikut :
BIL GOLONGAN POHON LAYAK TAWAR PERATUS
BERJAYA
1 ORANG ASLI 44 30 22 73.3%
2 OKU 74 50 28 56.0%
3 ATLET NEGERI
& NEGARA
1,993 1,783 1,682 94.3%
HEBAHAN RASMI KEPUTUSAN
17. Status keputusan permohonan kemasukan ke IPTA bagi
Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik
2012/2013 boleh disemak mulai 13 Julai 2012 (Jumaat), jam
12.00 tengah hari melalui saluran hebahan rasmi di bawah:
1 Laman Web
http://upu.mohe.gov.my
http://www.jpt.utm.my
http://jpt.uum.edu.my
https://jpt.unimas.my
http://jpt.ums.edu.my
2 Hotline 03-8870 6767
3 Helpline 03-8870 6777
4 Talian Am 03-8870 6755/6766
5 Sistem Pesanan
Ringkas(SMS)
(Short Messaging
Service)
· Untuk semua talian
telefon bimbit
Sila taip:
UPU RESULT [No. KP]
dan SMS ke:
15888
18. Pihak IPTA akan mengeluarkan surat tawaran rasmi kepada
calon yang berjaya mulai 16 Julai 2012. Semua calon yang
berjaya dikehendaki membuat pengesahan setuju terima tawaran
oleh IPTA dalam tempoh 10 hari iaitu pada atau sebelum 22 Julai
2012. Pengesahan setuju terima tawaran dan surat tawaran boleh
dicetak melalui Laman Web IPTA seperti di Lampiran 1.
19. Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan
Pengajian Tinggi, (BPKP JPT), juga akan membuka kaunter
semakan status keputusan permohonan kemasukan ke IPTA di
Aras 4, No.2 Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan 62200 W.P.Putrajaya mulai 13 Julai hingga
20 Julai 2012 untuk memudahkan pemohon membuat semakan
dan mendapatkan khidmat runding cara.
20. BPKP JPT juga menyediakan perkhidmatan untuk membantu
menjawab sebarang pertanyaan melalui saluran Talian Khidmat
Bantu (Helpline) di talian 03-8870 6767 atau Hotline di talian
03-8870 6777 atau melalui e-mel di alamat upu@mohe.gov.my.
e-RAYUAN
21. Aplikasi e-Rayuan dibuka untuk capaian melalui Laman
Web Rasmi Kemasukan ke IPTA di http://upu.mohe.gov.my
mulai 13 Julai 2012 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari. Hanya
calon yang gagal menerima sebarang tawaran ke IPTA sahaja
dibenar mengemukakan rayuan melalui Aplikasi e-Rayuan dalam
tempoh 10 hari selepas keputusan rasmi diumumkan.
22. Tarikh tutup permohonan e-Rayuan ialah pada 22 Julai 2012.
23. Keputusan pemilihan rayuan adalah tertakluk kepada
kekosongan tempat mengikut program pengajian di IPTA selepas
pendaftaran pelajar baharu. Tawaran adalah muktamad. Jika tiada
sebarang jawapan diterima dari IPTA sehingga 30 September
2012, maka rayuan tersebut hendaklah dianggap gagal.
PENDAFTARAN PELAJAR BARU
24. Tarikh pendaftaran pelajar baharu di IPTA ialah 1 hingga 2
September 2012.

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

12 Julai 2012


LAMPIRAN 1
SENARAI URL LAMAN WEB IPTA
UNTUK CETAKAN SURAT TAWARAN
PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/MATRIKULASI/SETARAF
(IJAZAH PERTAMA)
SESI AKADEMIK 2012/2013
BIL IPTA URL LAMAN WEB IPTA
1 UM www.um.edu.my/kemasukan
2 USM https://pohon.usm.my
3 UKM www.ukm.my/kemasukan/tawaran
4 UPM www.smp.upm.edu.my/tawaran
5 UTM www.jpt.utm.my
6 UIAM www.iium.edu.my/kemasukan/tawaran
7 UUM www.uum.edu.my/kemasukan
8 UNIMAS www.unimas.my/kemasukan/tawaran
9 UMS bpa.ums.edu.my/tawaran
10 UPSI www.upsi.edu.my/kemasukan/tawaran
11 UiTM www.online.uitm.edu.my
12 UMT intake.umt.edu.my/tawaran
13 UTHM e2.uthm.edu.my/tawaran
14 USIM esst.usim.edu.my
15 UTeM www.utem.edu.my/kemasukan
16 UMP www.ump.edu.my/kemasukan/tawaran
17 UniMAP www.unimap.edu.my/kemasukan/tawaran
18 UniSZA www.unisza.edu.my/tawaran
19 UMK www.umk.edu.my/kemasukan/tawaran
20 UPNM www.upnm.edu.my/kemasukan/tawaran


Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
12 Julai 2012