Pages2

Thursday, March 31, 2011

Tempoh Tamat Menarik Diri Mata Pelajaran Semester ll Tahun Akademik 2010/2011

1 April 2011 merupakan minggu ke -13 terakhir pelajar dibawah seliaan Y. Bhg. Prof./ Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan/Cik untuk menarik diri matapelajaran secara 'dual login' (bersama PA) bagi Semester ll Tahun Akademik 2010/2011. Justeru, adalah diingatkan kepada mereka yang berada di luar kawasan jika pelajar dibawah seliaan Y. Bhg. Prof./ Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan/Cik menghadapi masalah berkaitan perkara ini, sila  berurusan dengan Unit Akademik & Pembangunan Pelajar sebelum jam 3.00 petang untuk tindakan selanjutnya.  Selepas tamat tempoh tarikh ini tidak akan dilayan (sila rujuk urusan kerja pendaftaran mata pelajaran Semester ll Tahun Akademik 2010/2011).

 

--
.sulaimansabikan

No comments:

Post a Comment