Pages2

Thursday, March 31, 2011

Tempoh Pendaftaran Semester Khas Secara 'On-Line' Tahun Akademik 2010/2011

TEMPOH PENDAFTARAN MATAPELAJARAN SEMESTER KHAS SECARA 'ON-LINE' TAHUN AKADEMIK 2010/2011 BUKAN SECARA 'DUAL LOGIN'(BERSAMA PA)

 


Pendaftaran Mata Pelajaran Semester Khas Tahun Akademik 2010/2011 secara 'on-line' telah bermula dari  Minggu ke -13 hingga ke-15  (28 Mac hingga 15 April 2011) selama 3 Minggu. Justeru kepada Penasihat Akademik (PA) diharap dapat mengingatkan kepada semua pelajar dibawah seliaan masing-masing yang ingin mengambil Semester Khas agar dapat mematuhi tempoh yang telah ditetapkan. Tempoh Kelulusan PA adalah seperti mana yang telah ditetapkan. 

 

3.    Semester Khas Tahun Akademik 2010/2011 akan bermula dari 9 Mei 2011 – 1 Julai 2011 (Latihan Industri – Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan  -Pelajar Tahun 2) – 8 Minggu, Kuliah & Peperiksaan Semester Khas 16 Mei -8 Julai 2011 (8 Minggu) dan Kuliah Semester Khas Untuk BEKM (14 Minggu – 9 Mei -12 Ogos 2011 Manakala Peperiksaan 15 Ogos – 19 Ogos 2011 (1 Minggu)}.  Jumlah kredit maksimum yang boleh didaftarkan oleh pelajar ialah 7 kredit (rujuk Peraturan Akademik) kecuali BEKM .Selain daripada itu, Penasihat Akademik (PA) diminta hanya meluluskan mata pelajaran yang didaftar oleh pelajar masing-masing yang  LAYAK sahaja iaitu berdasarkan syarat-syarat berikut:-

 

·         Ulang Mata Pelajaran (UM) dan Baiki Gred (UG).

·         Pelajar Tahun Akhir yang tertinggal satu mata pelajaran sahaja untuk tujuan Penganugerahan Ijazah/ Konvokesyen.

·         Pelajar yang ingin mengambil mata pelajaran tersebut buat pertama kali adalah TIDAK dibenarkan.


--
.sulaimansabikan

No comments:

Post a Comment