Pages2

Saturday, February 16, 2013

Pencapaian BTKR 1313 SEM1 20122013 Kursus 1BTKK dan 1BTKR


Walaupun matapelajaran ini tiada peperiksaan akhir, kegagalan pelajar dalam mencapai keputusan baik dalam matapelajaran ini ialah kekurangan membuat latihan atau gagal mengikuti kesemua kerja penilaian seperti Lab dan Lab Test. Oleh itu, pada masa akan datang, kerja Tutorial hendaklah diperbanyakkan dan memastikan pelajar tidak tercicir dalam setiap penilaian.

No comments:

Post a Comment