Pages2

Friday, September 9, 2011

Bagaimana untuk mendaftar matapelajaran di UTeM

Tajuk kepada post ini adalah seperti tajuk carian kebuntukan seorang pelajar untuk membuat pendaftaran matapelajaran di UTeM. Dan dia menggunakan carian di internet. Dan mungkin di sini ada jawapan.

Bila berhadapan masalah kerja dan juga bersama komputer dan internet, sikap kita akan seperti bila berhadapan dengan kalkulator dan masalah matematik. Bila di tanya, 4.5 kali 100, pun akan menggunakan kalkulator. Sedangkan ia kiraan yang mudah.

Pendaftaran boleh dilakukan di dalam portal SMP (link di bawah). Ia adalah satu modul lengkap bagi pelajar.

Di dalam modul tersebut terdapat, perkara-perkara berikut :-
 1. Pengambilan Pelajar
 2. Maklumat Pelajar
 3. Kediaman Pelajar
 4. Matapelajaran Pelajar
 5. Markah dan Keputusan
 6. Semester Khas
 7. Laporan
 8. Disiplin Pelajar
 9. Akaun Pelajar
 10. Alumni Pelajar
 11. Penasihat Akademik
 12. Pengurusan Jadual Waktu
 13. Jubah Konvokesyen
 14. Kemahiran Insaniah

User Manual - Modul Pendaftaran Pelajar Bersama Penasihat Akademik

SMP Link:: Sila gunakan Microsoft Internet Explorer 6.0 ke atas untuk login ke dalam Portal SMP di atas ::

No comments:

Post a Comment