Pages2

Tuesday, July 5, 2011

Nombor Telefon Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), UTeM, JUN 2011

1)  Puan Rohana binti Abdullah - Timbalan Dekan (Penyelidikan & Jaringan Industri),    :   06-234 6512

2)  Encik Ahmad Zubir bin Jamil - Ketua Jabatan (Teknologi Kejuruteraan Elektrik)   :   06-234 6506

3)  Encik Rostam Affendi bin Hamzah - Ketua Jabatan (Teknologi Kejuruteraan Elektronik & Komputer)   :  06-234 6508

4)  Encik Nur Rashid bin Mat Nuri @ Md. Din - Ketua Jabatan (Teknologi Kejuruteraan Mekanikal)   :   06-234 6517

5)  Encik Engr. Zulkarnain bin Marjom - Ketua Jabatan (Teknologi Kejuruteraan Pembuatan)   :   06-234 6523

6)  Encik Azhar bin Mohd Salleh - Ketua Penolong Pendaftar   :   06-234 6527

7)  Encik Mohamad Fuad bin Ja'afar - Pen. Pegawai Tadbir Kanan   :   06-234 6524

8)  Cik Nordiana binti Md Lamin - Setiausaha Pejabat   :   06-234 6528

9)  Puan Haslina binti Abu - Pembantu Akauntan   :   06-234 6623

10) Puan Noor Hafiza binti Othman - Pembantu Tadbir (P/O)   :   06-234 6623

11) Encik Fadzly bin Nordin - Pembantu Tadbir (P/O)   :   06-234 6623

12) Encik Ahmad Fitri bin Adam - Pembantu Am Pejabat   :   06-234 6623

 

Talian faks di FTK adalah  :  06-234 6526


--
sulaiman sabikan

No comments:

Post a Comment