Pages2

Thursday, October 14, 2010

Penawaran Mata Pelajaran Semester II Sesi 2010/2011 bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik.

Pendaftaran wajib mata pelajaran Semester ll Tahun Akdemik 2010/2011 bermula dari minggu ke 13-15 (4 Oktober hingga 22 Oktober 2010).

No comments:

Post a Comment