Pages2

Monday, March 18, 2013

Malaysian Greater Research Network (MyGRANTS)


Pihak KPT telah membangunkan sistem pengurusan geran penyelidikan yang dikenali sebagai Malaysian Greater Research Network (MyGRANTS). Sistem ini dibangunkan bagi permohonan atas talian untuk geran FRGS.

http://mygrants.gov.my.  


No comments:

Post a Comment