Pages2

Sunday, June 24, 2012

1C CITIZEN TRAINING

1C CITIZEN TRAINING

Ia adalah training yang mengandungi 8 module, 1 kali online objektif exam, penghasilan digital portfolio. Bertujuan untuk memberi 1 pengiktirafan kepada pelajar yang berpengetahuan digital dan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi digital.

Trainer : SULAIMAN BIN SABIKAN
Lokasi : MAKMAL FTMK MPD 2
Taining :
25 Jun 2012, 8am-5pm
26 Jun 2012, 8am-1pm
Exam and Survey :
26 Jun 2012, 2.30pm - untill finish.
Digital portfolio work :
27 Jun 2012, 8am- untill finish and upload to TLMS.

Semua aktiviti di laksana di tempat sama. Sijil kedatangan,COA dan Sijil IC CITIZEN, akan dikeluarkan pada pelajar yang layak. Gagal bermakna boleh mungkin gagal dalam AMALAN KEJURUTERAAN?

Sijil adalah yang pertama seumpamanya di dunia untuk menunjukkan pelajar berpengetahuan baik dan bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi digital.

Tiada kos dikenakan atas pelajar. Ditanggung oleh kerajaan.

Sekian. Terima kasih.


sulaimansabikan FTK UTeM
via iPad

No comments:

Post a Comment