Pages2

Tuesday, October 18, 2011

Inilah contoh Pekeliling Bendahari UTeM. Ia menjelaskan berkenaan penguatkuasaan displin. Apa itu displin?

Pekeliling Bendahari Bil.9/2011 berkenaan Peraturan Penyertaan Anak-Anak Syarikat Badan Berkanun, Koperasi-Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan Dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Perolehan Universiti.  

 

 

 

 

Pekeliling Bendahari Bil.10/2011 berkenaan Syarat Dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.

 

http://www.utem.edu.my/bendahari/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=218&Itemid=115

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment