Pages2

Tuesday, February 8, 2011

Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranPengenalan
Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran sememangnya merupakan satu keperluan masa kini. Ia bukan lagi digunakan sekadar bagi memenuhi keperluan semasa atau mengikut trend semata-mata. Penggunaan teknologi secara berkesan dalam proses P&P malah mampu menyediakan lebih banyak peluang dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang bukan sahaja interaktif tetapi juga memerlukan penglibatan aktif para pelajar. Ini semua seterusnya dapat membantu dalam menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna kepada pelajar dan sekaligus memberi kesan yang lebih postif terhadap pembelajaran itu sendiri. Kursus ini akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan aplikasi teknologi dalam proses P&P. Para peserta juga seterusnya akan didedahkan kepada penggunaan beberapa teknologi semasa yang boleh dimanfaatkan dalam menyediakan persekitaran P&P yang lebih aktif dan interaktif.

Penceramah
Zaidatun Tasir, Dr. http://web-2m.blogspot.com/


Web links Kursus Aplikasi Teknologi dalam P&P

1. http://www.slideshare.net/ - SlideShare is the best way to share presentations, documents and professional videos
2. http://www.elgg.com/ - social networking. free. can upload into your server.
3. http://www.dropbox.com/ - your mobile external hardisk
5. http://prezi.com/ - create presentation on the web


Selain itu banyak lagi, flickr, blogger, wordpress, youtube... semuanya sudah menjadi kebiasaan.


--
.sulaimansabikan

No comments:

Post a Comment