Pages2

Sunday, January 9, 2011

Manual Kualiti UTeM (ISO)/ Manual Kualiti

A: PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN
1 Pembentukan Kurikulum & Penawaran Kursus dan Kajian Semula Kurikulum UTeM (ISO)/PP/PK01
2 Perancangan Pengajaran UTeM (ISO)/PP/PK02
3 Pelaksanaan Pengajaran dan Pengendalian Peperiksaan Akhir UTeM (ISO)/PP/PK03
4 Penawaran Mata Pelajaran UTeM (ISO)/PP/PK04
5 Penyediaan Infrastruktur & Pengajaran UTeM (ISO)/PP/PK05
6 Pengurusan Sumber UTeM (ISO)/PP/PK06
B: URUSAN AKADEMIK
1 Penyediaan Kalender Akademik UTeM (ISO)/PP/PK07
2 Pengambilan Pelajar Baru UTeM (ISO)/PP/PK08
3 Pendaftaran Pelajar dan Kursus UTeM (ISO)/PP/PK09
4 Pendaftaran Mata Pelajaran UTeM (ISO)/PP/PK10
5 Penyediaan Jadual Peperiksaan UTeM (ISO)/PP/PK11
6 Percetakan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir UTeM (ISO)/PP/PK12
7 Pengurusan Peperiksaan Akhir UTeM (ISO)/PP/PK13
8 Penyelenggaraan Peralatan Pembelajaran UTeM (ISO)/PP/PK14
9 Pengurusan Rekod Pelajar UTeM (ISO)/PP/PK16
10 Pemberhentian Pelajar UTeM (ISO)/PP/PK17
11 Penyediaan Jadual Waktu Kuliah UTeM (ISO)/PP/PK18
12 Pengeluaran Keputusan Peperiksaan UTeM (ISO)/PP/PK19

C: PENILAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
1 Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran UTeM (ISO)/PP/PK25

D: TINDAKAN TATATERTIB
1 Proses Tindakan Tatatertib Pelajar UTeM (ISO)/PP/PK26

E: KAUNSELING
1 Proses Kaunseling Akademik UTeM (ISO)/PP/PK27
2 Proses Kaunseling Sahsiah UTeM (ISO)/ PP/PK28

F: AKREDITASI & PENGIKTIRAFAN
1 Akreditasi dan Pengiktirafan Program UTeM (ISO)/PP/PK29

G: KOLEJ KEDIAMAN
1 Pendaftaran Kolej Kediaman UTeM (ISO)/PS/PK01
2 Penyelenggaraan Kerosakan Kolej Kediaman UTeM (ISO)/PS/PK02

H. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1 Cuti Belajar UTeM (ISO)/PS/PK03
2 Pengambilan Pensyarah Sambilan UTeM (ISO)/PS/PK04
3 Pengambilan dan Penempatan staf UTeM (ISO)/PS/PK05
4 Latihan UTeM (ISO)/PS/PK06

I: URUSAN PEJABAT BENDAHARI
1 Perolehan UTeM (ISO)/PS/PK10
2 Biasiswa dan Pinjaman Pelajar UTeM (ISO)/PS/PK11
3 Bajet UTeM (ISO)/PS/PK12

J: KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR FIZIKAL
1 Tempahan Ruang dan Peralatan UTeM (ISO)/PS/PK15
2 Penyelenggaraan Bangunan UTeM (ISO)/PS/PK16
3 Penyelenggaraan Infrastruktur – Ubahsuai dan Penyediaan Ruang Tambahan UTeM (ISO)/PS/PK17
4 Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian Bangunan UTeM (ISO)/PS/PK18
5 Pinjaman Komputer UTeM UTeM (ISO)/PS/PK19
6 Baik Pulih Komputer UTeM UTeM (ISO/PS/PK20
7 Back Up Server UTeM UTeM (ISO)/PS/PK21

K: PERPUSTAKAAN
1 Perolehan Buku dan Bahan Media UTeM (ISO)/PS/PK25
2 Tindakan Susulan kepada Pembekal UTeM (ISO)/PS/PK26
3 Perolehan Jurnal / Majalah UTeM (ISO)/PS/PK27
4 Perolehan Pangkalan Data Atas Talian UTeM (ISO)/PS/PK28
5 Perolehan Bahan Hadiah UTeM (ISO)/PS/PK29
6 Perolehan Bahan Koleksi Khas dan Pertukaran Bahan Penerbitan UTeM ke Organisasi Luar UTeM (ISO)/PS/PK30
7 Mengindeks dan memproses buku asal, CIP/’Copy Cataloging’, Naskhah Tambahan dan Jurnal UTeM (ISO)/PS/PK31
8 Memproses dan Mengindeks Bahan Media UTeM (ISO)/PS/PK32
9 Pinjaman dan Pemulangan Bahan UTeM (ISO)/PS/PK33
10 Pengemaskinian dan Penyimpanan stok UTeM (ISO)/PS/PK34
11 Tempahan Bahan UTeM (ISO)/PS/PK35
12 Pendaftaran Keahlian UTeM (ISO)/PS/PK36
13 Pinjaman dan Pemulangan Bahan Media UTeM (ISO)/PS/PK37
14 Menguruskan Permohonan Sistem Pembekalan Penerbitan daripada UTeM kepada Perpustakaan Luar UTeM (ISO)/PS/PK38

L: PENGURUSAN SISTEM
1 Kawalan Dokumen UTeM (ISO)/SP/PK01
2 Kawalan Rekod UTeM (ISO)/SP/PK02
3 Semakan Pengurusan UTeM (ISO)/SP/PK03
4 Audit Dalaman UTeM (ISO)/SP/PK04
5 Kawalan Ketidakakuran Produk / Perkhidmatan UTeM (ISO)/SP/PK05
6 Tindakan Pembetulan UTeM (ISO)/SP/PK06
7 Tindakan Pencegahan UTeM (ISO)/SP/PK07
8 Kajian Kepuasan Pelanggan UTeM (ISO)/SP/PK08

GARIS PANDUAN
1. Diskripsi Tugas UTeM(ISO)/MK/GP1
2. Garis Panduan Format Dokumen UTeM (ISO)/SP/PK01/GP1
3. Garis Panduan Format Kawalan Dokumen UTeM (ISO)/SP/PK01/GP2
4. Garis Panduan Format Muka Depan UTeM (ISO)/SP/PK01/GP3

Intranet at UTeM : http://web-dev.utem.edu.my/kualiti/

No comments:

Post a Comment